POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.zgeneration.pl/ www.humbag.pl
2.Administratorem danych osobowychjest firma Z-GENERATION "MARLENA MADEJ-LECH z siedzibą w 59-220 Legnica ul. Piekarska1/9, wpisaną Centralnej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6911388093, REGON 367443492
3.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
– rejestracji konta w Sklepie
– składania zamówienia w Sklepie
– subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
4.W przypadku rejestracji konta w Sklepie, Klient podaje:
– Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Adres
5.Podane dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi
6.Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7.Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt:  marlena.k.madej@gmail.com